Visie / missie

't Jong leven en Co

De naam ’t jong leven & co’ wijst op de jongeren die ik graag wil begeleiden in hun verdere leven.

Daarnaast wijst ‘co’ op de mensen rond jou: ouders (voogden), broers, zussen, vrienden, relaties, … en mezelf.

Kortom: iedereen die betrokken is in jouw leven, van belang is voor jou.

Er zijn heel wat wachtlijsten voor jongeren die het even moeilijk hebben. Daar heb ik het ook moeilijk mee en kies daarom om hier iets aan te doen. Ik kies ervoor om jou te helpen!

 

Voor wie?

Ben je tussen de 12 en 25 jaar en zit je om gelijk welke reden niet goed in je vel en heb je nood aan een gesprek met iemand? Heb je stress of angst voor iets en belemmert dit jouw functioneren? Zit je op school of werk je en is het soms allemaal wat te veel voor jou? Heb je relatieproblemen met vrienden of vriendinnen of je ouders (voogd) of broers/zussen, …? Heb je het gevoel dat er veel problemen op je afkomen? Zie je het positieve niet meer? Weet je met jezelf geen raad meer? … 

Een diagnose hoef je niet te hebben om je niet goed in je vel te voelen.

Het kan dat je een afspraak hebt bij een psycholoog maar die lijkt nog mijlen ver? Ik wil voor jou een tussenoplossing zijn.

Meer informatie kan je vinden bij 'aanbod coaching/jongeren'.

 

Ben je als ouder op zoek naar hulp? Ook jou help ik graag verder. Je kind of jongere hoeft niet bij mij in begeleiding te zijn hiervoor. Als ouder heb je vaak ook wel eens te maken met moeilijkheden binnen de opvoeding, heb je ook wel eens gevoelens van onmacht, frustratie, schuld, ... Dan wil je hierover toch wel eens over praten? Ja, praten helpt ook voor jou! Weet je als ouder geen raad meer, zit je met je handen in het haar,... Misschien is je kind in begeleiding ergens anders en heb jij ook nood aan hulp of luisterend oor. Ik zal naar je luisteren en helpen met het probleem of gevoel jij zit. 

Meer informatie kan je vinden bij 'aanbod coaching/ouders'.

Praten helpt

We gaan samen na of ik jou verder kan helpen, wat ik voor jou kan betekenen, welke noden en wensen jij zelf hebt. Je zal komen met een problemen of meerdere problemen. Zelf vind ik het van belang te kijken naar jouw probleem én (vooral) je krachten, mogelijkheden, talenten, vaardigheden,… om zo tot oplossingen en toekomstgericht samen je weg te vinden naar je verdere leven.

 

We stellen samen jouw persoonlijke doelstellingen op en werken van daaruit samen verder op een manier die jou ligt. Ik reik jou mogelijkheden aan, maar jij geeft aan of je dit wilt / haalbaar ziet of niet. Je praat over zaken die jij wil, we volgen samen jouw tempo.

 

Wil je samen met je ouders, broers/zussen, school of werk eens iets uitgeklaard krijgen? Ze kunnen er bij betrokken worden indien jij dit wenst. Stap per stap, op jouw tempo. Wil je dit niet, dan hou ik hier rekening mee.

 

Beroepsgeheim is belangrijk voor mij. Ik bespreek niets met iemand tenzij jij dit anders wil. Alles gebeurt in samenspraak.

 

Mijn doel

Mijn doel is om jou op weg te helpen naar een sterk pad, om te groeien als persoon zowel mentaal als sociaal. Hiervoor zal ik handvatten aanreiken. Indien gewenst ook voor de ouders, broers, zussen of school.

 

Belangrijk is dat je jezelf kan zijn. Want je bent wie je bent en dat is zeer oké. Ik beloof ook mezelf te zijn 😊

 

Misschien tot binnenkort!

 

Groetjes,

Claudia